کاشکی تمامی قوم نبوت می‌کردند

در کتاب تورات، برخي گزارش‌ها هست که با معیارهای روزگار ما برای تمدن بشری نه مطلوب بلکه ناخوشایند می‌نماید، در عین حال برخی گوهرهای ناب هم هست که به عنوان میراثِ دینیِ گذشتگان بسی دلپذیر و در خور تامل و محترم است. یکی از گوهرهای ناب را در فصل یازدهم کتاب اعداد دیده‌ام، این فصل را بازخوانی تازه کرده‌ام، و این بازخوانی تازه را در این فایل صوتی که حدود 10 دقیقه است آورده‌ام. 

"کاشکی تمامی قوم نبوت می‌کردند"

 

 

 تاسیس این سایت در اردیبهشت 1382 بود، به دلایلی چندین بار ویران شد و از نو بازسازی شده است و همچنین به دلیل فیلترینگ تغییراتی جزئی در دامنه‌ی قبلی انجام گرفته و اکنون با دامنه ali-tahmasbi.com و ali-tahmasbi.name قابل دست‌رسی است اگر چه دامنه ali-tahmasbi.name هم فیلتر شده است. آخرین باز سازی در آذر ماه 1402 انجام گرفت