موضوع این سخنرانی بیشتر به تفاوت‌های اساسی میان ابراهیم تورات و ابراهیم قرآن مربوط می‌شود، به چهار نکته در این سخنرانی اشاره شده است، اول تاریخچه‌ی داستان ابراهیم، دوم کلیاتی در باره ابراهیم تورات، سوم وجوه اشتراک و افتراق بین ابراهیم تورات و قرآن، چهارم روایت تازه‌ی قرآن از ابراهیم که در تورات نیست

طرح یک کهن الگو به نام ابراهیم در تورات و قرآن

 

 

 تاسیس این سایت در اردیبهشت 1382 بود، به دلایلی چندین بار ویران شد و از نو بازسازی شده است و همچنین به دلیل فیلترینگ تغییراتی جزئی در دامنه‌ی قبلی انجام گرفته و اکنون با دامنه ali-tahmasbi.com و ali-tahmasbi.name قابل دست‌رسی است اگر چه دامنه ali-tahmasbi.name هم فیلتر شده است. آخرین باز سازی در آذر ماه 1402 انجام گرفت