ارائه این دو سخنرانی از طریق فضای مجازی (اسکایپ) بود لذا ممکن است در برخی جاها کیفیت صدا چندان مناسب نباشد

موضوع جلسه اول:

قرآن دارای دو پیش زمینه‌ی مهم است، یکی زبان و ادبیات جاهلی عرب، دیگری کتاب‌های رسولان پیش از محمد رسول. همچنین قرآن در نسبت با کتب رسولان پیشین، روایتی شکسته است و بیشتر به فرازهایی از قصه‌های کتب پیشین اشاره کرده و بعد از هر اشاره، چرخشی اساسی در اصل روایت پدید می‌آورد. همچنین در قرآن به این نکته هم اشاره شده است که مسلمانان روزگار پیامبر "امت وسط" نامیده شده‌اند، که با توجه به آیات قبل و بعد، راهی میانه‌ی آیین موسی و آیین مسیح را خواهند داشت.

فایل صوتی جلسه اول، 

موضوع جلسه دوم:

بعد از ارائه جلسه اول، دوستان دو پرسش را طرح کردند اول این که آیا قرآن متنی برای امت سازی است یا دولت سازی؟

و پرسش دوم این بود که آیا قرآن وثاقت دارد؟ با توجه به این که سالیانی پس از فوت پیامبر جمع آوری و تدوین شده است آیا در طول زمان  تدوین، آیاتی بر آن اضافه یا از آن کم نشده؟

این که ممکن است بعد از فوت پیامبر آیاتی کم یا اضافه شده باشد بحثی دراز دامن است. در عین حال از متن این گونه استنباط می‌شود که قرآن به صورت شفاهی از طرف محمد برای مردم ابلاغ شده است و در این بیان شفاهی، زبان بدن نیز نقش بسزایی داشته است اما وقتی مکتوب شد دیگر زبان بدن  مغفول ماند. در عین حال این را هم می‌توان گفت زبان قرآن ادبی و هنری است همراه با تمثیل و استعاره و نماد . همچنین این نکته را هم می‌توان تشخیص داد که پرسش گری  و دغدغه هایی جان محمد را در بر گرفته بود و در جست و جوی درست ترین پاسخ بود که آیا روایت تورات درست است یا انجیل؟  بنا بر این می‌توان گفت که قرآن بازخوانی تازه‌ای از کتب رسولان پیش از محمد هم بوده است

فایل صوتی جلسه‌ی دوم 

 

 

 تاسیس این سایت در اردیبهشت 1382 بود، به دلایلی چندین بار ویران شد و از نو بازسازی شده است و همچنین به دلیل فیلترینگ تغییراتی جزئی در دامنه‌ی قبلی انجام گرفته و اکنون با دامنه ali-tahmasbi.com و ali-tahmasbi.name قابل دست‌رسی است اگر چه دامنه ali-tahmasbi.name هم فیلتر شده است. آخرین باز سازی در آذر ماه 1402 انجام گرفت