"اساطیرالاولین" در قرآن به معنای نوشته‌های پیشینیان است، اعم از انجیل‌ها و تورات و گاهی چندان گسترده دامن دانسته می‌شد که به دورترین زمان‌ها و الواح و حتی به لوح محفوظ هم می‌رسید. مخالفان پیامبر هم قرآن را همان نوشته‌های پیشینیان می‌شمردند....

متن کامل اساطیرالاولین

 تاسیس این سایت در اردیبهشت 1382 بود، به دلایلی چندین بار ویران شد و از نو بازسازی شده است و همچنین به دلیل فیلترینگ تغییراتی جزئی در دامنه‌ی قبلی انجام گرفته و اکنون با دامنه ali-tahmasbi.com و ali-tahmasbi.name قابل دست‌رسی است اگر چه دامنه ali-tahmasbi.name هم فیلتر شده است. آخرین باز سازی در آذر ماه 1402 انجام گرفت