نون والقلم

اگر براي تحولات بزرگ در زندگي بشر بتوانيم نام انقلاب را انتخاب کنيم، آموختن به قلم و طلوع خط و نگارش، از مهمترين انقلاب‌هايي بود که در فرهنگ پديد آمد. اين موهبت به صورتي نسبتا پيشرفته‌تر به همان روزگاري منسوب است که امپراطوري‌هاي بزرگ شکل گرفتند. از آن پس دبيران و ديوانخانه‌ها پيدا شد و انسان توانست وقايع را به الواح و کتيبه‌ها و دفتر و ديوان ثبت کند و حافظه‌اي به نام "تاريخ" هم پيدا کرد. بنا بر اين عمر قلم و تاريخ مکتوب نسبت به روزگار پيدايش بسيار اندک و نابسنده است

 متن کامل نون و القلم

 

 تاسیس این سایت در اردیبهشت 1382 بود، به دلایلی چندین بار ویران شد و از نو بازسازی شده است و همچنین به دلیل فیلترینگ تغییراتی جزئی در دامنه‌ی قبلی انجام گرفته و اکنون با دامنه ali-tahmasbi.com و ali-tahmasbi.name قابل دست‌رسی است اگر چه دامنه ali-tahmasbi.name هم فیلتر شده است. آخرین باز سازی در آذر ماه 1402 انجام گرفت