این مقاله حاصل یک سخنرانی است، سه بخش اصلي دارد، ابتدا ابراهيم به‌لحاظ تاريخي، در اين بخش بيشتر به متن تورات اشاره دارم، بخش دوم کلياتي درباره ابراهيمِ تورات است و بخش سوم وجوه افتراق ابراهيم قرآن با ابراهيم تورات تا ببینیم چه تفاوت‌های بین تورات تا قرآن اتفاق افتاده است در آخر هم به اين پرداخته‌ام که بعد از محمد رسول، مسلمانان کدام روايت را انتخاب کردند؟ آيا ابراهيم تورات را در تفسيرهاي خود آورده‌اند يا اينکه ابراهيم قرآن را انتخاب کردند؟

تفاوت‌های بنیادی ابراهیم تورات با ابراهیم قرآن

 تاسیس این سایت در اردیبهشت 1382 بود، به دلایلی چندین بار ویران شد و از نو بازسازی شده است و همچنین به دلیل فیلترینگ تغییراتی جزئی در دامنه‌ی قبلی انجام گرفته و اکنون با دامنه ali-tahmasbi.com و ali-tahmasbi.name قابل دست‌رسی است اگر چه دامنه ali-tahmasbi.name هم فیلتر شده است. آخرین باز سازی در آذر ماه 1402 انجام گرفت