این سخنرانی پیش از انتشار کتاب تاریخمندی زبان قرآن ارائه شده بود بعدا  کتاب "تاریخمندی زبان قرآن" نوشته و منتشر شد که شرح مفصلی در آن آمده همراه با مطالب دیگر از جمله فصل‌هایی در باره  در باره‌ی محکمات و متشابهات در قرآن. بنا بر این سخنرانی که در اینجا آمده اشاره‌ای گذارا به آن کتاب هم هست

در مواجهه با متن قرآن

 

 

 تاسیس این سایت در اردیبهشت 1382 بود، به دلایلی چندین بار ویران شد و از نو بازسازی شده است و همچنین به دلیل فیلترینگ تغییراتی جزئی در دامنه‌ی قبلی انجام گرفته و اکنون با دامنه ali-tahmasbi.com و ali-tahmasbi.name قابل دست‌رسی است اگر چه دامنه ali-tahmasbi.name هم فیلتر شده است. آخرین باز سازی در آذر ماه 1402 انجام گرفت