این مقاله پژوهشی است در این باره که آیا در متن قرآن، "نبوت" الزاما با حکومت کردن یگانه است؟ یا اینکه رسولان صرفا ابلاغ رسالت را به عهده داشته‌اند و "نهاد دینی" و "نهاد حکومتی" دو عرصه‌ی متفاوت توصیف شده‌اند؟

نقطۀ کانونی در آیاتِ مورد پژوهش، به داستانِ طالوت و جالوت باز می‌گردد که شرح مفصل آن در مجموعۀ عهد عتیق آمده و خلاصۀ آن در قرآن. بنا براین پژوهش ما از تورات و ضمائم آن  آغاز شده و به قرآن می‌انجامد.

این مقاله حدود سی و سه صفحه است که در یک فایل pdf گنجانیده شده. همچنین نخستین بار در نشریه‌ ناقد، منتشر شده است

متن کامل نبوت و پادشاهی

 تاسیس این سایت در اردیبهشت 1382 بود، به دلایلی چندین بار ویران شد و از نو بازسازی شده است و همچنین به دلیل فیلترینگ تغییراتی جزئی در دامنه‌ی قبلی انجام گرفته و اکنون با دامنه ali-tahmasbi.com و ali-tahmasbi.name قابل دست‌رسی است اگر چه دامنه ali-tahmasbi.name هم فیلتر شده است. آخرین باز سازی در آذر ماه 1402 انجام گرفت