دین و آزادی دو خاستگاه تاریخی بسیار متفاوت دارد، دین بسیار کهن است در حالی گفت و گو در باره‌ی آزادی از دوره‌ی مشروطه به بعد پدید آمد.

نقد گفتمان دینی و مسئله‌ی آزادی

 

 

 تاسیس این سایت در اردیبهشت 1382 بود، به دلایلی چندین بار ویران شد و از نو بازسازی شده است و همچنین به دلیل فیلترینگ تغییراتی جزئی در دامنه‌ی قبلی انجام گرفته و اکنون با دامنه ali-tahmasbi.com و ali-tahmasbi.name قابل دست‌رسی است اگر چه دامنه ali-tahmasbi.name هم فیلتر شده است. آخرین باز سازی در آذر ماه 1402 انجام گرفت