هبوط

حس غريب جدايي است

آميزه‌اي از

دوست داشتن و

ترس و

انتظار

دوست داشتن به انتظار مي‌گذرد

ترس، به دشمني

دوستش داريم آن كس را كه نمي‌دانيم

دشمنش مي‌دانيم، او را كه نمي‌شناسيم

براي هر كدام بهانه‌اي

هبوط حس غريب جدايي است

از جايي

از چيزي

از كسي

كه نمي دانيم

بیست شهريور 1387  مشهد

 

 

 تاسیس این سایت در اردیبهشت 1382 بود، به دلایلی چندین بار ویران شد و از نو بازسازی شده است و همچنین به دلیل فیلترینگ تغییراتی جزئی در دامنه‌ی قبلی انجام گرفته و اکنون با دامنه ali-tahmasbi.com و ali-tahmasbi.name قابل دست‌رسی است اگر چه دامنه ali-tahmasbi.name هم فیلتر شده است. آخرین باز سازی در آذر ماه 1402 انجام گرفت