دوستی از شرکت در انتخابات پیش رو پرسید، می‌گویم: به گمان من این نظام درختی را می‌ماند که در هوای دشمنی روئیده، با تزویر و دروغ خود را تنومند کرده، از پاک ترین چشمه‌ها هم که آبیاری‌اش کنیم باز همان میوه‌ی تلخ دروغ و دشمنی به بار می‌آورد. حالا خود دانید

 

 

 تاسیس این سایت در اردیبهشت 1382 بود، به دلایلی چندین بار ویران شد و از نو بازسازی شده است و همچنین به دلیل فیلترینگ تغییراتی جزئی در دامنه‌ی قبلی انجام گرفته و اکنون با دامنه ali-tahmasbi.com و ali-tahmasbi.name قابل دست‌رسی است اگر چه دامنه ali-tahmasbi.name هم فیلتر شده است. آخرین باز سازی در آذر ماه 1402 انجام گرفت