وقتی دل‌هاشان در هراس از هجوم حرامیان بود

هر كسي سوداي نجات خويش به سر داشت

هرکسی خدای خویش را به یاری می‌خواند

پرسيده بودند:

قبله از كدام سو است؟

تا نمازي بگزارند

تا شايد قادر مطلق رحمتي كند.

رسولشان انديشيده بود و

گفته بود:

خانه‌ي همسايه،

خانه‌هاي يكديگرتان.[1]

دی ماه 1387/مشهد

 

[1] - اشاره به داستان موسی و شبی سهمگین که قرار بود بنی اسرائیل از مصر هجرت کنند و بیم هجوم سربازان فرعون به خانه هاشان می رفت

 

 

 تاسیس این سایت در اردیبهشت 1382 بود، به دلایلی چندین بار ویران شد و از نو بازسازی شده است و همچنین به دلیل فیلترینگ تغییراتی جزئی در دامنه‌ی قبلی انجام گرفته و اکنون با دامنه ali-tahmasbi.com و ali-tahmasbi.name قابل دست‌رسی است اگر چه دامنه ali-tahmasbi.name هم فیلتر شده است. آخرین باز سازی در آذر ماه 1402 انجام گرفت