هرکسی برای صدق گفتار خویش نیازمند به آوردن دو شاهد شناخته شده و معتبر بود. این سنت از پیش از روزگار بعثت تا کنون ادامه داشته و دارد. اما محمد برای اثبات صدق آنچه به عنوان کلام وحی به دیگران می‌گفت، کدام شاهدانی را معرفی کرده است؟

متن کامل شاهدان محمد

 تاسیس این سایت در اردیبهشت 1382 بود، به دلایلی چندین بار ویران شد و از نو بازسازی شده است و همچنین به دلیل فیلترینگ تغییراتی جزئی در دامنه‌ی قبلی انجام گرفته و اکنون با دامنه ali-tahmasbi.com و ali-tahmasbi.name قابل دست‌رسی است اگر چه دامنه ali-tahmasbi.name هم فیلتر شده است. آخرین باز سازی در آذر ماه 1402 انجام گرفت