"حدیث آن بوته که در آتش بود و نسوخت" بازخوانی از یک اسطوره‌ی کهن است که با داستان موسی در مواجهه‌ی با فرعون پیوند دارد. بهانه برای بازخوانی تازه از این داستان، برای آن است تا نشانی باشد که در برابر قدرت‌های اهریمنیِ حکومت‌ها، یا در جامعه‌ای که بیداد توطئه و ستم شکل گرفته، چگونه باید با بیداد مبارزه کرد بی آنکه آدمی در آتش توطئه‌های آن بیداد بسوزد و خاکستر شود. این بازخوانی البته با زبانی میانه‌ی واقعیت و اسطوره بیان شده است....

حدیث آن بوته که در آتش بود و نسوخت

 تاسیس این سایت در اردیبهشت 1382 بود، به دلایلی چندین بار ویران شد و از نو بازسازی شده است و همچنین به دلیل فیلترینگ تغییراتی جزئی در دامنه‌ی قبلی انجام گرفته و اکنون با دامنه ali-tahmasbi.com و ali-tahmasbi.name قابل دست‌رسی است اگر چه دامنه ali-tahmasbi.name هم فیلتر شده است. آخرین باز سازی در آذر ماه 1402 انجام گرفت