اخلاق امری اجتماعی است که رابطه‌ی افراد جامعه را بایکدیگر تعریف می‌کند، اما در این سال‌های بعد از انقلاب به جای مضامین اخلاقی، صرفا رابطه‌ی با خدا تبلیغ شد، آن هم خدای شخص‌واره‌ای که نمایندگانش نگاه ابزاری به افراد جامعه دارند.... ادامه در: 

متن کامل دین و اخلاق

 تاسیس این سایت در اردیبهشت 1382 بود، به دلایلی چندین بار ویران شد و از نو بازسازی شده است و همچنین به دلیل فیلترینگ تغییراتی جزئی در دامنه‌ی قبلی انجام گرفته و اکنون با دامنه ali-tahmasbi.com و ali-tahmasbi.name قابل دست‌رسی است اگر چه دامنه ali-tahmasbi.name هم فیلتر شده است. آخرین باز سازی در آذر ماه 1402 انجام گرفت