نسل‌ها مي‌آيند، با رنج‌ فراوان تمدني ايجاد مي‌كنند. در فرجام كه فروپاشيِ خود را مي‌بينند از بطالت سخن مي‌گويند،  آنچنان‌كه انگار با رفتن آنان زندگي هم پايان خواهد يافت. اما برخي از رفتگان، يا آن‌ها كه براي عدالت رنج كشيدند، براي زندگي‌ِ بهتر در اين خارستانِ پر گزند مبارزه كردند، شايد بر اين باور بوده و هستند كه جانشان در جان آيندگان به حيات ادامه خواهد داد. 

 

متن کامل گزیده‌ای از کتاب باطل اباطیل منسوب به سلیمان پسر داود

 تاسیس این سایت در اردیبهشت 1382 بود، به دلایلی چندین بار ویران شد و از نو بازسازی شده است و همچنین به دلیل فیلترینگ تغییراتی جزئی در دامنه‌ی قبلی انجام گرفته و اکنون با دامنه ali-tahmasbi.com و ali-tahmasbi.name قابل دست‌رسی است اگر چه دامنه ali-tahmasbi.name هم فیلتر شده است. آخرین باز سازی در آذر ماه 1402 انجام گرفت