باورها، و اعتقادات كنوني ما، بسيار قديمتر از شرايط واقعي موجود است. شرايط واقعي  تغيير ميكرده است، و تغيير ميكند، ولي باورهاي ما كه حاصل تجربه‌هاي دورتر است تغيير چنداني نكرده است. نوعي رابطه جدالي، ميان باورهاي ذهني از يكسو، و آنچه در واقعيت هست از سوي ديگر، پديد آمده است. بازخواني، به ويژه در باورهاي ديني، دردهايي را به همراه دارد كه تحمل آن بسي دشوار مينمايد. در این شرایط چه باید کرد؟

 

متن کامل به بهانه‌ی شریعتی

 

 

 

 

 

 تاسیس این سایت در اردیبهشت 1382 بود، به دلایلی چندین بار ویران شد و از نو بازسازی شده است و همچنین به دلیل فیلترینگ تغییراتی جزئی در دامنه‌ی قبلی انجام گرفته و اکنون با دامنه ali-tahmasbi.com و ali-tahmasbi.name قابل دست‌رسی است اگر چه دامنه ali-tahmasbi.name هم فیلتر شده است. آخرین باز سازی در آذر ماه 1402 انجام گرفت