هستی:  فروبستنِ افق‌ها را بر نمی تابد

 "هنر": به زندان استبداد نمی‌ماند،

گر چه هنرمند به زندان باشد.

"قلم": غلام حلقه بگوش استبداد نمی شود،

گر چه نویسنده به زنجیر باشد.

و "آزادی":

از جنس حباب و پوک و پکر نیست که بازیچه‌ی پیرانِ بهت شود

به صلیب و دار و رسن در نمی‌آید،

گر چه پیام آور آزادی بر دار شود

پروا مکن

راه اندک اندک هموار می‌شود.

هستی، گشوده به سوی آزادیست

دوم خرداد 1389 مشهد

   

 

 

 تاسیس این سایت در اردیبهشت 1382 بود، به دلایلی چندین بار ویران شد و از نو بازسازی شده است و همچنین به دلیل فیلترینگ تغییراتی جزئی در دامنه‌ی قبلی انجام گرفته و اکنون با دامنه ali-tahmasbi.com و ali-tahmasbi.name قابل دست‌رسی است اگر چه دامنه ali-tahmasbi.name هم فیلتر شده است. آخرین باز سازی در آذر ماه 1402 انجام گرفت