باران یا بهشت؟

کدام را دوست داری؟

گفت:   باران

پرسیده بود: چرا؟

گفت:

بهشت ویژه‌ی مؤمنان است، باران برای همگان

                                             (اقتباس از تلمود)          

                     بهمن ماه 1388/مشهد

 

 

 تاسیس این سایت در اردیبهشت 1382 بود، به دلایلی چندین بار ویران شد و از نو بازسازی شده است و همچنین به دلیل فیلترینگ تغییراتی جزئی در دامنه‌ی قبلی انجام گرفته و اکنون با دامنه ali-tahmasbi.com و ali-tahmasbi.name قابل دست‌رسی است اگر چه دامنه ali-tahmasbi.name هم فیلتر شده است. آخرین باز سازی در آذر ماه 1402 انجام گرفت