طرح كلي این مقاله در سال 1383 در پاسخ به پرسش ها و درخواست نشریه‌ی پیام هاجر نوشته شد. در آبان 1386 به صورت تكميل شده‌تري در کانون مدافعان حقوق بشر (کمیته‌ی زنان) به صورت سخنرانی ارائه گرديد و با همان ويرايش در اینجا آورده شده است.

متن کامل کند و کاوی در مسئله‌ی حجاب

 تاسیس این سایت در اردیبهشت 1382 بود، به دلایلی چندین بار ویران شد و از نو بازسازی شده است و همچنین به دلیل فیلترینگ تغییراتی جزئی در دامنه‌ی قبلی انجام گرفته و اکنون با دامنه ali-tahmasbi.com و ali-tahmasbi.name قابل دست‌رسی است اگر چه دامنه ali-tahmasbi.name هم فیلتر شده است. آخرین باز سازی در آذر ماه 1402 انجام گرفت