طرح آخرالزمان و پایانِ جهان- فصل اول: در عهد عتیق

آخرالزمان یا «پایان تاریخ» از اسطوره­‌های تکرار شونده‌­ای است که در سطوح مختلف حیات بشری، مدام بازخوانی شده و می­شود. این سطوح عبارتند از پایان زندگی یک فرد، پایان فرمانروایی یک حکومت، پایان حیات یک فرهنگ و یک تمدن، و حتی پایان زندگی این زمینی که در آن زندگی می­کنیم،

فایل PDF

سوره تکویر، بخش اول/تورات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

سوره تکویر/ آخرالزمان در کلام مسیح

مگر می‌توان این جهان واقعی پر گزند را بدون ایده و بدون رؤیا تحمل کرد؟ شاید این گونه بوده است که همزمان با اعلام ویرانیِ زمین و فروپاشی ملک سلیمان، ایده­‌ی تازه‌­ای به نام ملکوت آسمان تولد یافت. 

PDF

آخرالزمان در کلام مسیح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طرح آخرالزمان و پایانِ جهان- فصل سوم: در سوره‌ی تکویر

وقتی خدایان از جایگاه و مقام خود فرو ریزند، نقطه‌ی پایان هم برای موءمنان به آن خدایان هم فرا رسیده است و قریش هیچ باورشان نمی­‌شد و حتی به ذهنشان خطور نمی‌­کرد که به زودی خدایانشان از اریکه‌ی قدرت فرو ریزندخدایانی همچون خورشید و ماه و دیگر ستارگان که هر کدام در آسمان جایگاهی داشتند و در زمین معبدی به استواری سخره­‌های کوهستان.

PDF

آخرالزمان و سوره تکویر در قرآن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طرح آخرالزمان و پایانِ جهان- فصل چهارم: در باورهایی برای آمدن منجی

در این مجال با رویکرد دیگری به مفهوم آخرالزمان پرداخته‌ام که البته ربط چندانی با سوره‌ی تکویر ندارد و بیشتر به طرح مسئله‌ی منجی در آخرالزمان مربوط می‌شود. طرح این مسئله از آن جهت بیشتر اهمیت دارد که در اغلب آیین‌ها به ویژه در شاخه‌هایی از مسیحیت نیز پدید آمده بود

PDF

طرح آخرالزمان و پایانِ جهان- فصل چهارم: در باورهایی برای آمدن منجی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آیه‌های زمینی-  نمونه ای از طرح آخرالزمان در شعر فروغ 

مهمترین تفاوت آیه‌های زمینی فروغ با آیه‌های آسمانی مسیح، در  این بود که در رؤیای فروغ، نجات دهنده‌ای از آسمان ظهور نخواهد کرد، تنها یک چیز هست که شاید، بتواند افق تازه‌ای را بگشاید

PDF

آیه‌های زمینی-  نمونه ای از طرح آخرالزمان در شعر فروغ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ