سخنرانی در شب عاشورا به سال 1392 در مشهد. واقعه‌ی عاشورا و امام حسین از دو منظر تاریخی و عاطفی

فایل صوتی واقعه‌ی عاشورا از دو منظر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 عصر عاشورا و اسب بی‌ سوار اثر محمود فرشچیان

 این تابلو شاید یکی از عالی‌ترین آثار هنری - عاطفی در باره‌ی حدیثِ عاشورا است

 

 

 

_____________________________________________________________