"دین" و آزادی، دو مقوله‌‌ای است که ظاهرا در فرهنگ سنتی ما ربطی به یکدیگر نداشته‌اند. مگر آن‌که بتوانیم مفهوم دین را از مفهوم شریعت تمیز دهیم. یعنی شریعت صورت‌هایی از دین است که متناسب با زمان و مکان شکل و شمایل متفاوت پیدا می‌کند.

 این سخنرانی در تالار کتاب‌خانه‌ی حسینیه ارشاد و بین سال‌های 1380 تا 1385 بوده است.  

فایل صوتی دین و آزادی

  _____________________________________________________________