طرح آخرالزمان و پایانِ جهان- فصل اول: در عهد عتیق

آخرالزمان یا «پایان تاریخ» از اسطوره­‌های تکرار شونده‌­ای است که در سطوح مختلف حیات بشری، مدام بازخوانی شده و می­شود. این سطوح عبارتند از پایان زندگی یک فرد، پایان فرمانروایی یک حکومت، پایان حیات یک فرهنگ و یک تمدن، و حتی پایان زندگی این زمینی که در آن زندگی می­کنیم،

فایل PDF

سوره تکویر، بخش اول/تورات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ