نگاهی دیگر به مفاهیم قرآن،

در سال 1360 منتشر شد

ناشر کتاب هم انتشارات الهام در تهران بود

در این کتاب، یا شاید بتوان گفت در این دفتر، یازده واژه‌ی کلیدیِ از متن قرآن انتخاب شده بود

 

قرار بود جلدهای بعدی هم به ترتیب اهمیت تدوین و منتشر شود اما با توجه به موانع نشر و پاسخ‌گو نبودن ارشاد،

مقصود حاصل نشد تا این‌که امکان نشر الکترونیکی و سایت فراهم گردید.

 درست تر این‌که ادامه‌ی این کتاب را در بخش فرهنگ واژگان می‌توانید ببینید. 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

                                      (translated)