به زنان و مردانی که می گویند: "ما را فریب دادند" شک دارم، کسی تا طمع نکند، فریب نمی خورد، هر کسی یا هر ملتی که

در جست و جوی منجی و نجات دهند و رهبر باشند، زمینه ی اغفال شدنِ خود را هم فراهم کرده است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید