از این نگاه، احترام به خويش، از احترام به خدايان شايسته‌تر است. آن كس كه در خلوت و تنهايي خويش، و در پس دیوارها و نقاب‌ها، كاري كند كه از برملا شدنش نزد دیگران شرمگين باشد به معناي آن است كه خويشتنِ خويش را حرمت نمي‌گذارد. و بسياري از ما به اين‌گونه نه تنها خویش را بلکه خداي خويش را نيز بي‌حرمت كرده‌ايم.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید