پرسیدم عصمت چیست و معصوم کیست؟ رسول در عالم رؤیا مرا گفت:

عصمت امان است از خود، هرکس دست و زبان خود را به فرمان خود آورد و از ایشان ایمن باشد، ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣِﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﯾشان زﺣمتی و ندامتی ﺑﻪ وی نرسد، معصوم گشت

(از رساله‌ی کشف‌الحقایق، اثر عزیز‌الدین نسفی)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید