تو از غربت ما بی خبری؟ اگر نه، چرا چون ستاره‌ای در دوردست آسمان باشی؟
به یاد آور که رسولان هم در این برهوتِ غربت جانشان به لب رسید و جز بانگ جرسی نشنیدند و جز بیابانی قفر ندیدند. و شاید سخن آن بزرگ همین باشد که:
"کش صدهزار منزل، بیش است در بدایت"

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید