آن رسول گفته بود:

دست دزد را قطع کنید

می‌پرسند:

 از کجای بدنش؟

می‌گویم:

اگر حالا می‌بود شاید می‌گفت: 

             نه از بدنش، بلکه از اموال مردم

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید