نه بازگشتِ به گذشته امکان پذیر است

نه گسست از آن

نه می‌توانیم خود را تکرار کنیم، نه تاریخ را

ادامه‌‌ی خود هستیم، ادامه‌ی تاریخ هستیم

آنچه بوده‌ایم و بوده است را

نقد می‌کنیم

بازخوانیِ تازه می‌کنیم

برای آفرینشِ امکان‌های تازه 

دی ماه 1395/مشهد

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید